Monografie
MÁCHA - ANDERSEN - EXUPÉRY

Ukázka 1

Mezinárodně oceňovaný fotograf Vladimír Kysela, který je známý především díky svým snovým abstraktním krajinám, představil na konci srpna 2021 v pražské galerii Czech Photo Centre tuto Monografii věnovanou fotografickým projektům o Máchovi, Andersenovi a Exupérym. Právě ty mu přinesly úspěchy v mnoha mezinárodních soutěžích.

Ukázka 2

Triptych inspirovaný spisovateli a literárními díly vznikl v letech 2016-2019. Fotograf Vladimír Kysela při cestách za inspirací navštívil nejen místa, kam jsou díla situována, ale také ta, která jsou spojená s životy jejich autorů: Čechy, Dánsko, Francie, Anglie, ale také třeba Maroko, Island či Kanárské ostrovy. Celkem se jednalo o více než 40 lokalit.

Ukázka 3

Kniha obsahuje soubor vybraných klíčových obrazů ze všech tří literárních cyklů, úvahy kurátorky Galerie kritiků paní Vlasty Čiháková Noshiro a Jana Pohribného, prezidenta Asociace Profesionálních fotografů a také komentáře jeho kolegů z oboru fotografie z České republiky i ze zahraničí.

Ukázka 4

Kniha vyšla vlastním nákladem s přispěním sponzorů Jonathana a Craiga Slassových. Je zajímavá nejen tím, že je v „ochranném“ kontrastním rukávu, ale také hrou pozic jednotlivých obrazů na stránkách, podle toho, jak jsou fotografie kompozičně laděny.

Ukázka 5

Zajišťoval jsem celkovou ideu, grafickou podobu, sazbu, i realizaci knihy. Vytištěna byla v Tiskárně Daniel.

Ukázka 6

V návaznosti na knihu jsem pro Vladimíra Kyselu vytvořil také logo, vizitky a podílel se na zajištění jeho velké výstavy ve Vědecké knihovně v Liberci, která proběhla v září a říjnu 2021.

Ukázka 7
Ondřej pro mne pracoval jako grafik a editor mé monografie „Mácha-Andersen-Exupéry“. Kniha je mojí první a proto mi záleželo na její výsledné kvalitě. Chtěl jsem nezávislého grafika s vlastní silnou kreativitou a volností. Ondřej toto vše beze zbytku naplnil. Je talentovaný, soustředěný, efektivní, po všech stránkách profesionální. Kromě knihy pro mne zpracoval i můj grafický manuál, po vizuální stránce připravil i moji velkou výstavu v Liberci. Bez nejmenších pochyb se na něho obrátím vždy, když budu mít před sebou nový projekt. Spolupráci s Ondrou vřele doporučuji!

Vladimír Kysela, QEP
vladimirkysela.com
Ukázka 8
Ukázka 9
Ukázka 10
Ukázka 11
Ukázka 12
Ukázka 13
Ukázka 14
Ukázka 15
Ukázka 16
Ukázka 17

Mrknout na další tvorbu

Chci vidět více